[giaban][/giaban] [masp]Tác giả: Y Y Dĩ Dực, Vương Nhất[/masp] [tinhtrang]

Xem giá tại:

ĐỌC ONLINE

[/tinhtrang] [link][/link] [chitiet] “Tiêu Dư An tưởng rằng mọi chuyện đang đi đúng hướng nhưng hắn đâu biết rằng bánh xe vận mệnh đang dần rẽ sang hướng khác. Chính những việc làm dù là nhỏ nhất của hắn đã thay đổi kết cục của rất nhiều người, trong đó có cả Yến Hà Thanh và hắn. Tiêu Dư An có để ý đến ánh mắt của Yến Hà Thanh đang nhìn mình không? Hắn có nhận ra mỗi một câu nói, một cử chỉ khác thước mà y dành cho mình không? [/chitiet]