[giaban][/giaban] [masp]Tác giả: Y Y Dĩ Dực[/masp] [tinhtrang]

Xem giá tại:


ĐỌC ONLINE
[/tinhtrang] [link][/link] [chitiet] “Tổng giám đốc Tiêu mắc bệnh nan y, ra đi trong đột ngột nhưng không ngờ lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết. Trời xui đất khiến thế nào lại xuyên thành nhân vật phản diện - vị quân vương thiếu niên sau này sẽ bị nam chính giết chết. Nhân vật chính của truyện là chàng hoàng tử nước địch bị Tiêu Dư An “hàng thật” nhốt trong nhà lao…” [/chitiet]