[masp]Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử[/masp][giaban][/giaban]
[tinhtrang]
Xem giá tại:

ĐỌC ONLINE
[/tinhtrang][link][/link][chitiet]Tám mươi năm tưởc, Tề Thiệp Giang là một nghệ sĩ tấu hài Tướng thanh biểu diễn trên đường phố. Tám mươi năm sau, cậu mượn xác một nghệ sĩ mới gia nhập giới giải trí để hoàn dương. Cậu đã có được cuộc đời mới, nhưng sao con đường làm nghề cũ khó khăn quá vậy? Vì khuôn mặt này, không ai tin cậu theo nghề tấu hài, không ai tin
cậu chẳng kiếm cơm bằng nhan sắc.Vậy thì đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành thế này để làm gì?

[/chitiet]