[masp]Tác giả: Tiểu Xuyên Công Tử, Manh A Công Tử[/masp]

[giaban][/giaban]


[tinhtrang]
Xem giá tại:

[/tinhtrang]

[link][/link]

[chitiet]Môn Đồ - Tập 5: Rồng Nhỏ Tương Tư

"Tuy đã xa sư phụ, cho rằng sư phụ lừa dối mình nhưng Huyền Xuyên vẫn không thể nào ngừng nhớ về người.

Không có mình ở bên thì ai chăm lo cho sư phụ bây giờ? Người có biết tự chăm sóc bản thân không? Còn nhớ mình không nhỉ?

“Sư phụ ơi, chờ con, con đang về với người đây! Người **** định phải chờ con nhé!””

[/chitiet]