[masp]Tác giả: Tiểu Xuyên Công Tử, Manh A Công Tử[/masp]

[giaban][/giaban][tinhtrang]
Xem giá tại:

[/tinhtrang][link][/link][chitiet]"Bình sinh ta hận **** là kẻ nào nói ta béo. Ta không béo, chỉ là ta “bồng bềnh” thôi!Khi hắn gặp ta, hắn dám gọi ta là “Cá voi béo”. Nhưng dù sao thì, “Cá voi béo” nghe cũng thật… dễ thương."[/chitiet]