[masp]Tác giả: Tiểu Xuyên Công Tử, Manh A Công Tử[/masp]

[giaban][/giaban]
[tinhtrang]
Xem giá tại:

[/tinhtrang]

[link][/link]

[chitiet]Môn Đồ - Tập 2: Bí Mật Của Sư Phụ

"Tuy mỗi ngày trôi qua của hai sư đồ Tuyết Giám và Huyền Xuyên thật náo nhiệt, hết ca ca đến tìm rồi thúc thúc đến thăm, nhưng tâm sư phụ chẳng lúc nào được thanh thản.

Vì sao người vừa gặp Huyền Xuyên đã nhận nó làm đồ đệ? Vì sao người lại nhốt Ma Tôn mà không tiêu diệt hắn?

Phải chăng sư phụ đang giữ trong lòng bí mật gì không thể nói ra?"

[/chitiet]